29 Haz 2015

Nietzsche Hayâtı ve Felsef...

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi Ahmet Nebil – Baha Tevfik – Memduh Süleyman Arka kapak yazısı… “Nietzsche’nin mesleğini belirlemek için »

29 Haz 2015

Schopenhauerın Hikmet-i Ce...

Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer’ın Yeni Hikmeti Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… İbret Verici Bir Misal… “Biçare Beşir »

29 Haz 2015

Voltaire Ahmed Midhat...

Voltaire -Meşhur Filozof Voltaire -İnsan Bilgisinin Sınırı (Voltaire’den) -Hakîm Voltaire’in İncil Hakkındaki Mütalaası -Mikromega Tercümesi -Voltaire Yirmi »

29 Haz 2015

Akıl ve Bilim Huzurunda Ma...

Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi Arka kapak yazısı… »

29 Haz 2015

Materyalist Öğretinin İpta...

Materyalist Öğretinin İptali İsmail Ferid Arka kapak yazısı… “Kütüphanesi söz konusu bilimlerle ve matematik bilimler ve felsefeyle ilgili Fransızca »

29 Haz 2015

İlim ve İrade: Materyalist...

İlim ve İrâde: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir Emin Feyzi Arka kapak yazısı… “Maalesef »

29 Haz 2015

Ben Neyim? Materyalist Hik...

Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa’a Ben Neyim? Materyalist Hikmete Müdâfaa Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… “Malumdur ki, Avrupa’da ‘materyalistler’ »

29 Haz 2015

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und...

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff) Louis Büchner Baha Tevfik – Ahmed Nebil Arka kapak yazısı… “Madde ve Kuvvet’in okuruna şu hususu şimdiden haber »

29 Haz 2015

Dârülfünûnda Felsefe Dersl...

Dârülfünûn’da Felsefe Dersleri Halil Ninetullah Arka kapak yazısı… “Çağdaş bir psikolog diyor ki: ‘Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk’ın »

29 Haz 2015

Voltaire

Voltaire Beşir Fuad Arka kapak yazısı… “Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle büyük »

29 Haz 2015

Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilka...

Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilkat Varoluş Tarihi veya Yaratılış Hoca Tahsin Arka kapak yazısı… “Her ne vakit ki tabii bilimler ve özellikle de kâinatın »

29 Haz 2015

Kebetos Pınaks | İnsan Yaş...

Kebetos Pınaks | İnsan Yaşamının Tablosu İbn Miskeveyh Ali Suavi Manastırlı Mehmed Rıfat Arka kapak yazısı… “Günümüz olaylarından sonuç olarak »