29 Haz 2015

Red ve İsbât

Red ve İsbât Alman Feylesoflarından Louis Büchner’in Ahmed Nebil, Baha Tevfik Efendiler Tarafından Tercüme Olunan “Mâdde ve Kuvvet” Nâm Eserine Reddiyyedir. »

29 Haz 2015

Psikoloji ve Tefekkür Usûl...

İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür Psikoloji ve Tefekkür Usûlü Rifat Bin Mehmed Emin Arka kapak yazısı… “Mekteb-i Sultani’de ahlâk dersi âcizane »

29 Haz 2015

Târîh-i Felsefe: Kurûn-ı Û...

Târîh-i Felsefe: Kurûn-ı Ûlâ Felsefe Tarihi: İlkçağ Said Rıza Bölükbaşı Arka kapak yazısı… “Bugün felsefe meraklılarına bir önemli kitap takdim »

29 Haz 2015

Reybîlik, Bedbînlik, Lâ-İl...

Reybîlik, Bedbînlik, Lâ-İlâhîlik Nedir? – Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm’ine Bir Cevâb Şüphecilik, Kötümserlik, Tanrıtanımazlık Nedir? – »

29 Haz 2015

Hayât ve Mevt

Hayât ve Mevt Hayat ve Ölüm Subhi Edhem Arka kapak yazısı… “Şu satırları okuyan zat âlim, cahil; zeki, budala; güçlü, aciz; zengin veya fakir ne olursan »

29 Haz 2015

Bergson ve Felsefesi

Bergson ve Felsefesi Subhi Edhem Arka kapak yazısı… “Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin »

29 Haz 2015

Ebul-Alâ El-Maarrî...

Ebu’l-Alâ El-Ma’arrî Rızaeddin bin Fahreddin Arka kapak yazısı… “Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde »

29 Haz 2015

Monizm: Bir Tabiat Âlimini...

Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî’at ‘Âliminin Dîni Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini Ernst Haeckel Baha Tevfik | Ahmed Nebil Arka kapak yazısı… “Okumak »

29 Haz 2015

Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı...

Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmû’ası (Rıza Tevfik’in Notlarıyla) Arka kapak yazısı… “Felsefe gurubu başta olmak üzere sanat, fen ve »

29 Haz 2015

Hikmet-i Târîh | Tarih Fel...

Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi Ahmed Vefik Paşa Arka kapak yazısı… “Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin »

29 Haz 2015

Nietzsche Hayâtı ve Felsef...

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi Ahmet Nebil – Baha Tevfik – Memduh Süleyman Arka kapak yazısı… “Nietzsche’nin mesleğini belirlemek için »

29 Haz 2015

Schopenhauerın Hikmet-i Ce...

Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer’ın Yeni Hikmeti Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… İbret Verici Bir Misal… “Biçare Beşir »