voltaire-ahmed-midhatVoltaire
-Meşhur Filozof Voltaire
-İnsan Bilgisinin Sınırı (Voltaire’den)
-Hakîm Voltaire’in İncil Hakkındaki Mütalaası
-Mikromega Tercümesi
-Voltaire Yirmi Yaşında Yahut İlk Muaşakası
-Voltaire

Ahmed Midhat

Arka kapak yazısı…
“İşte bu mülahazalar neticesinde ben, bizde bir Voltaire’e ne dince ne siyasetçe lüzum görülmeyeceğine kaniyim. Bu halde bence Voltaire’in olanca önemi halkın eğitiminden ve maaarif nurlarıyla cihanın gözlerini süsleyerek, insan evladının bahtiyar olması için ne derecelere kadar maarif peyda etmesi lazım geleceğini anlatmasından ibaret kalır. Lakin Voltaire’in bu lüzumunu az önemli lüzumlardan zannetme! Bu lüzumun ne kadar büyük olduğunu anlamak için düşün ki, bizde maaarif Voltaire’in zamanında Fransa’nın bulunduğu dereceden daha pek çok aşağıdadır. Özellikle ki o zamanlar maarif dairesinin şimdiki kadar geniş olmadığı düşünülüp de şimdiki geniş maarif dairesiyle beraber bizim o zamanın Fransa’sından değil, şimdi bizden küçük kavimlerden de geri bulunduğumuzu düşünür isen, maarif sevgisi yolunda da Voltaireler’e… dikkat ediyor musun! Çoğul kipiyle söylüyorum! Voltaireler’e ne kadar lüzumumuz olduğu gözler önünde o kadar büyür ki, insan o lüzumun büyüklüğünden adeta ürker.”
Ahmed Midhat

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Erdoğan Erbay – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *