usul-hakkinda-osmanli-felsefe-calismalariUsûl Hakkında Nutuk | Metot Üzerine Konuşma
René Descartes
İbrahim Edhem Mesut (Dirvana)

Arka kapak yazısı…
“Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabın ilk satırında, ‘akıl’dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe ‘kuva-yı tabiiyye’ ve felsefe’den bahseyler. Maarif Nezareti’nin o zamanki Encümen-i Teftiş-i Muayane’si, bu gibi meselelerden, yani felsefe’den, akıl’dan, tabiat kuvvetleri’nden bahseden bir eserin neşrine müsaade edilemeyeceğini bildirdi. Bereket versin, Ercümen Reisi Hamdi Bey ve aza Azmi Bey beni tanırlardı. Bunların yardımı ile yakayı güç kurtardık ve müsaade aldık. Yalnız şunu söyleyeyim ki, felsefe’yi kurban verdik. Felsefe kelimesi yerine, hikmet demeliymiş. Böylece kitaptaki felsefe’leri hep hikmet yaptım.

“-Eseri bir Ermeni kitapçı bastırdı. Hemen bir nüshasını alıp, yakından tanıdığımız başmabeynci Hacı Ali Paşa’ya götürdüm. Takdir göreceğimi ümit ediyordum. Beş on gün sonra kendisini gördüğüm Hacı Ali Paşa: Yahu siz ne yapmışsınız, kitapta akıldan bahsetmişsiniz dedi. Ben de cevap olarak, ‘Peki cinnetten mi bahsedeyim?’ dedim. Bilirsiniz ki, o zaman Sultan Murat hayatta idi, akıl ve cinnet kelimeleri Sultan Murat’ı hatırlatır diye endişe edilirdi. Bereket versin ki, başmabeyncinin ahbaplığı sayesinde iş büyümedi.”
İbrahim Edhem Mesut Dirvana

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Kemalettin Kuzucu

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *