tarihi-tekvin-yahud-hilkatTârîh-i Tekvîn yâhûd Hilkat
Varoluş Tarihi veya Yaratılış
Hoca Tahsin

Arka kapak yazısı…
“Her ne vakit ki tabii bilimler ve özellikle de kâinatın yaratılışına dair yüksek konuların incelenmesiyle meşgul olursam, artık diğer bilgiler itibarımdan düşüp insanı başlangıç ve son hakkında bilgi sahibi kılan yalnız bu bilimlere vakit ayırmayı arzu ederim. Nihayetsiz zaman başlangıçsız ve sonsuz hızla akıp giden bir nehirdir ki mecrası, oluş dönüşümlerinin alanı ve daimi olayların varacağı yer ve bekli varoluşun muayyen suyunun aynıdır.

Âlem sahnesinde kâinat oyuncu ve dehr olanları seyr ve temaşa edicidir. (…) Hele zaman ‘telgraf’ının telgraf telinin bir ucu daima elimizde olmakla geride bıraktığı eserler üzerinde akıl yürüterek geçmiş çağların karanlıklarında saklı olan diğer ucunu -başlangıç var ise- keşfedip araştıralım. Doğrusu böyle bir araştırmaya girişmek büyük cesarete ve belki insan idrakinin nihai mertebesinde bulunan güç bir meseleyi çözmeye kalkışmak demek ise de ‘Utlubu’l-‘ilme mine’l-mehdi ile’l-lahdi’ (‘Beşikten mezara kadar ilmi talep ediniz’) emrine uyarak öncelikle beşiğimizi ve ikinci olarak mezarımızı, yani nereden geldik nereye gideceğimizi günümüz bilimlerinin yardımıyla arayalım.”
Hoca Tahsin

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Remzi Demir – Bilal Yurtoğlu – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *