kebetos-pinaks-insan-yasaminin-tablosuKebetos Pınaks | İnsan Yaşamının Tablosu
İbn Miskeveyh
Ali Suavi
Manastırlı Mehmed Rıfat

Arka kapak yazısı…
“Günümüz olaylarından sonuç olarak çıkarılabilir ki, cismaniyat ilerleyip ruhaniyat ise o derece gerilemiştir ki, değil İslâm âlimleri ve şeyhlerinden geçmiş olan Cüneyd, Şiblî ve Gazâlî vesair Kaddesallahu Envârehüm, belki İsa Aleyhisselam’ın doğumundan önce gelmiş ve putperestler içinde ortaya çıkmış Parmenides, Kiyotiyos gibi safi bir insan, hâlâ ilim ile övünüyor bulunan Avrupa’da zuhur etmemiştir.”

“Kiyotiyos, bilge Sokrat’ın öğrencisi ve Eflatun’un dostu bir bilge ismidir. Doğum tarihi, İsa Aleyhisselam’ın doğumundan yaklaşık dört yüz sene öncedir. Doğum yeri “Thebai”dir (Mora’da Tavia Şehri). Adı geçen bilge, Eflatun’un Fedon (Phaidon) adlı kitabının konuşmacılarından biridir. Pek çok eseri olduğu rivayet olunur ise de yazık, çok yazık ki “Pinaks” adlı kitabından başka eseri sonrakilerin eline geçmemiştir. Bu kitapta göz önüne bir resim levhası koyup, bütün insan ömründe olan oyunları isimleriyle, vasıflarıyla, halleriyle ve hakikatleriyle göstermiştir.”
Ali Suavi

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Nevzat H. Yanık

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *