İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir

ilim-ve-iradeİlim ve İrâde: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir
İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir
Emin Feyzi

Arka kapak yazısı…
“Maalesef şunu da arz edeceğiz ki, son zamanlarda, yani Avrupa ile ilişkilerimizin arttığı günlerden beri diyanete kayıtsız bir gözle bakan pek çok Müslümanlar ortaya çıktı.

Bunlar birtakım şuursuzlardır ki, derinlemesine araştırma yapmadıklarından ellerine geçen dinsiz kitaplarını birer hikmet berâtı gibi tanıyarak manalarına iman ettiler. Sonra o manaları kamu yararı adına ortaya koydular. Fakat hangi kitabı okumuşlarsa kendilerini onun yazan yerine koyarak mesleğinin savunucusu oldular.

Söz konusu olan meselelerin geçirdiği aşamalardan ve tartışmalardan habersiz bulunduklarından câhilane cesaretleriyle materyalistlerin reislerinden daha da ileriye gittiler. Diyanet aleyhinde bulundular. Bazen de savunuyoruz diyerek taraftarı bulundukları mesleğe aykırı söz söyleyecek kadar sersemlik gösterdiler. Kendilerini hakîmler yerine koyarak eksik akıllarıyla benim teorim, benim fikrim ve düşüncem şu yoldadır diyerek dayanılmaz hezeyanlarla en büyük allâmelerin cesaret edemeyeceği mağrur tavırlar gösterdiler.”
Emin Feyzi

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Uğur Köroğlu

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.