akil-ve-bilim-huzurunda-materyalizm-dalalet-meslegiHuzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti
Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi

Arka kapak yazısı…
“Materyalizm mesleğine ‘dalâlet mesleği’ diyorum. Gerçekten de bu, hissî ve fikrî dalâletin ürünü olan bir meslektir. Bir taraftan bilime dayanma davası ederek metafiziğin bir cinnet olduğunu öne sürmek, diğer taraftan ise bilimi ve bilim insanlarını aşağılayarak en ağır sabit fikirlerle en esassız bir inkârî ve menfî metafizik meydana getirmek, fikrî delâletten başka bir deyişle ifade olunamaz.

Bilimin genel sonuçlarından ve bilim insanlarının çalışmalarının günümüzdeki durumundan az çok habersiz olanların veya henüz zihinsel gelişimi bu ağır konuları incelemeye müsait olacak bir metanet devresi bulamayanların gözlerini büyülü ‘bilim’ terimiye boyamak, bilim ve hikmete yakışmaz bir ‘dalâlete ve gaflete düşürme’dir.

Bilim… Bilim… Bilim… İşte bir materyalistin ağzından düşmeyen müessir kelime. Güzel ama, bilim ne demektir ve değeri nedir?
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Erdoğan Erbay – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *