“Uygar bir duruş ile yurttaşlık erdeminin, halkın haklarını ve özgürlüğünü ayakta tutan adli, idari, siyasi ve ekonomik kurumlara ve yaşam tarzına duyulan sevginin ifadesi olan, tiranlığın, despotizmin, adaletsizliğin, hoşgörüsüzlüğün, yozlaşmanın karşısında duran, demokrasi, hukuk devleti/hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi çağdaş ve evrensel değerlerle bütünleşerek kendisini geliştiren ve daha da geliştirecek olan Cumhuriyetimiz; Büyük Atatürk’ün Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutkunda ifade ettiği üzere; ‘daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde’ sonsuza kadar yaşayacaktır.”

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *