1 / 1 - 1 arası

Konu: Tüketici Mahkemelerine Hitaben Hazırlanan Dilekçe Örnekleri

 1. #1
  Unforgiven' Avatarı
  Unforgiven !!Üyeliği Silindi!!
  Tüketici Mahkemesi

  Sayın Başkanlığı’na


  Veya

  (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak)


  Tüketici Mahkemesi sıfatıyla

  (Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi)

  Sayın Başkanlığı’na  ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı adresi
  ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)  ŞİKAYET KONUSU : Satın alınan hizmetin ayıplı çıkması
  OLAYLAR : Ayıplı hizmete konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)
  Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

  Deliller : Fatura ve/veya Garanti Belgesi, (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) ve/veya Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa ayrıca tanık da sunabilirsiniz)

  Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1) ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi, 4) Ayıplı hizmetten dolayı bir zarar meydana gelmişse tazminat talebi( Buraya yukarıda saymış olduğumuz seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) eğer talebiniz maddi ise dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, yargılama masraflarının davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 2004 (tarih)

  Ad, Soyad,
  ............................ imza


  .................................................. .................................................. ............................................


  Tüketici Mahkemesi

  Sayın Başkanlığı’na


  Veya

  (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak)


  Tüketici Mahkemesi sıfatıyla

  (Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi)

  Sayın Başkanlığı’na  ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı adresi
  ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)  ŞİKAYET KONUSU : Satın alınan malın ayıplı çıkması
  OLAYLAR : Ayıplı mala konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)
  Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

  Deliller : Fatura ve/veya Garanti Belgesi (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve/veya diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da sunabilirsiniz)

  Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1)ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi, 4) Ücretsiz değiştirilmesi, 5) Ayıplı maldan dolayı bir zarar meydana gelmişse tazminat talebi ( Buraya yukarıda belirtilen seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) (tercihiniz maddi ise)dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, yargılama masraflarının davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 2004 (tarih)
  Ad, Soyad,
  ............................ imza

  .................................................. .................................................. ............................................

  (792.12 YTL altında ki alışverişler için)

  .......... KAYMAKAMLIĞI
  TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


  (792.12 YTL ile 2.067,89 YTL arası alışverişler için)
  ..........VALİLİĞİ
  TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
  ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı adresi
  ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)  ŞİKAYET KONUSU : Satın alınan hizmetin ayıplı çıkması
  OLAYLAR : Ayıplı hizmete konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)
  Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

  Deliller : Fatura, Garanti Belgesi ve/veya (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve/veya diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

  Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1)ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi( Buraya yukarıda belirtilen seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 2005 (tarih)
  Ad, Soyad,
  ............................ imza

  Açıklama: 790,12 YTL değere kadar olan tüketici şikayetleri için ilçe hakem heyetlerine başvurmak mecburidir. Burada verilen kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır. İcra kabiliyeti vardır. Ancak 790,12 YTL üzeri için verilen kararların icra kabiliyeti olmayıp mahkemeler için kesin delil niteliği taşımaktadır.

  Konu Unforgiven tarafından (01-09-2011 Saat 14:52 ) değiştirilmiştir.