29 Haz 2015

Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife...

Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife | Filozofların Biyografileri Fatma Aliye Hanım Arka kapak yazısı… Bir zamanlar, filozof denildi mi, bundan dinsiz, derbeder, serseri »

Devamı
29 Haz 2015

Descartes ve Kartezyenler

Descartes ve Kartezyenler Mehmet Emin Erişirgil Arka kapak yazısı… “Descartes’a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini »

Devamı
29 Haz 2015

İktisat Metinleri

İktisat Metinleri 1. kitap: Ekonomi Politik 2. kitap: Düğümlerin Çözümü Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… “Biz, yani Osmanlılar, millî servetimizi değerlendirebilmek »

Devamı
29 Haz 2015

Bergson Hakkında: Henri Be...

Bergson Hakkında: Henri Bergson ve Felsefesi Rıza Tevfik Arka kapak yazısı… “Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek »

Devamı
29 Haz 2015

Usûl Hakkında Nutuk | Meto...

Usûl Hakkında Nutuk | Metot Üzerine Konuşma René Descartes İbrahim Edhem Mesut (Dirvana) Arka kapak yazısı… “Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabın ilk »

Devamı