29 Haz 2015

İlim ve İrade: Materyalist...

İlim ve İrâde: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir Emin Feyzi Arka kapak yazısı… “Maalesef »

Devamı
29 Haz 2015

Ben Neyim? Materyalist Hik...

Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa’a Ben Neyim? Materyalist Hikmete Müdâfaa Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… “Malumdur ki, Avrupa’da ‘materyalistler’ »

Devamı
29 Haz 2015

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und...

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff) Louis Büchner Baha Tevfik – Ahmed Nebil Arka kapak yazısı… “Madde ve Kuvvet’in okuruna şu hususu şimdiden haber »

Devamı
29 Haz 2015

Dârülfünûnda Felsefe Dersl...

Dârülfünûn’da Felsefe Dersleri Halil Ninetullah Arka kapak yazısı… “Çağdaş bir psikolog diyor ki: ‘Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk’ın »

Devamı
29 Haz 2015

Voltaire

Voltaire Beşir Fuad Arka kapak yazısı… “Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle büyük »

Devamı
29 Haz 2015

Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilka...

Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilkat Varoluş Tarihi veya Yaratılış Hoca Tahsin Arka kapak yazısı… “Her ne vakit ki tabii bilimler ve özellikle de kâinatın »

Devamı
29 Haz 2015

Kebetos Pınaks | İnsan Yaş...

Kebetos Pınaks | İnsan Yaşamının Tablosu İbn Miskeveyh Ali Suavi Manastırlı Mehmed Rıfat Arka kapak yazısı… “Günümüz olaylarından sonuç olarak »

Devamı
29 Haz 2015

Dârülfünun Felsefe Ders No...

Dârülfünun Felsefe Ders Notları Rıza Tevfik Arka kapak yazısı… “Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî’nin bir şiirini misal olarak »

Devamı
29 Haz 2015

Fünûn ve Felsefe ve Felsef...

Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları Bilimler ve Felsefe ve Felsefe Değinileri Abdullah Cevdet “Kardeşim, Cenevre’ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı »

Devamı
29 Haz 2015

Tedkîk-i Ecsâm | Cisimleri...

Tedkîk-i Ecsâm | Cisimlerin İncelenmesi Fatma Aliye Hanım Arka kapak yazısı… “Malumdur ki, bugün materyalistlik pek ziyade meydan almıştır. Ruhaniyeti »

Devamı
29 Haz 2015

Wilhelm Leibniz

Wilhelm Leibniz Zekeriya Kadri Arka kapak yazısı… “Son sömestrede -felsefe tarihi için- Wilhelm Leibniz felsefesi hakkında bir travail hazırlamıştım. »

Devamı
29 Haz 2015

Felsefe Dersleri

Felsefe Dersleri Ziya Gökalp Arka kapak yazısı… “… Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilânihâye »

Devamı