29 Haz 2015

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâ...

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî’de Ma’rifetullah, Rubâ’iyyât-ı Gazâlî, Orfî’de Şi’r ve İrfân Mevlânâ’nın Gönül Sarhoşluğu »

Devamı
29 Haz 2015

Schopenhauerın Hikmet-i Ce...

Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer’ın Yeni Hikmeti Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… İbret Verici Bir Misal… “Biçare Beşir »

Devamı
29 Haz 2015

Voltaire Ahmed Midhat...

Voltaire -Meşhur Filozof Voltaire -İnsan Bilgisinin Sınırı (Voltaire’den) -Hakîm Voltaire’in İncil Hakkındaki Mütalaası -Mikromega Tercümesi -Voltaire Yirmi »

Devamı
29 Haz 2015

Akıl ve Bilim Huzurunda Ma...

Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi Arka kapak yazısı… »

Devamı
29 Haz 2015

Ben Neyim? Materyalist Hik...

Ben Neyim? Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa’a Ben Neyim? Materyalist Hikmete Müdâfaa Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… “Malumdur ki, Avrupa’da ‘materyalistler’ »

Devamı
29 Haz 2015

Voltaire

Voltaire Beşir Fuad Arka kapak yazısı… “Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle büyük »

Devamı
29 Haz 2015

Felsefe Dersleri

Felsefe Dersleri Ziya Gökalp Arka kapak yazısı… “… Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilânihâye »

Devamı
29 Haz 2015

Descartes ve Kartezyenler

Descartes ve Kartezyenler Mehmet Emin Erişirgil Arka kapak yazısı… “Descartes’a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini »

Devamı
29 Haz 2015

İktisat Metinleri

İktisat Metinleri 1. kitap: Ekonomi Politik 2. kitap: Düğümlerin Çözümü Ahmed Midhat Arka kapak yazısı… “Biz, yani Osmanlılar, millî servetimizi değerlendirebilmek »

Devamı
29 Haz 2015

Bergson Hakkında: Henri Be...

Bergson Hakkında: Henri Bergson ve Felsefesi Rıza Tevfik Arka kapak yazısı… “Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek »

Devamı
26 May 2011

Türkiyede fikir akımları t...

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen açıkoturumda “Türkiye’de fikir akımları” konusu ele alındı. Kültür Merkezi’ndeki »

Devamı
21 May 2011

Hilmi Yavuzun sanatı ve et...

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim ve sanat adamı, şair ve yazar Hilmi Yavuz düzenlenen sempozyumda geniş bir açıdan ele alındı. Edebiyat Fakültesi tarafından »

Devamı