Basın Bildirisi

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Edebiyatta Dil, Zaman, Mekân” başlıklı M. Ruhi Esengün Anma Toplantısı, 5-6 Kasım 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde tekli ve ikili oturumlarla gerçekleştirildi. 2007 yılında vefat eden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü eski öğretim üyelerinden Ruhi Esengün adına düzenlenen toplantıya çeşitli üniversitelerden 50’ye yakın akademisyen bildirileriyle katıldı. Farklı akademik ilgileri kuşatacak disiplinlerarası bir zemin olarak tasarlanan “Edebiyatta Dil, Zaman, Mekân” başlıklı toplantı, insanın varlıkla kurduğu derin ve karmaşık ilişkinin merkezinde yer alan, başlangıçtan itibaren sözün ve dilin hem koşulu hem de konusu olan zaman ve mekân kavramlarının genelde sosyal bilimlerle, özelde edebiyatla kökensel ilişkilerini ve sosyal bilimlerdeki farklı biçim ve görünümlerini tartışmaya açtı. Düzenleme Komitesi adına Doç. Dr. Mukadder Erkan’ın “her durumda insanın kendisi ve tarihiyle birlikte düşünmeye zorlandığımız güçlü ve yüklü temel kavramlar dil, zaman ve mekân”ı farklı disiplinlerin ortak sorun alanı olarak sunduğu konuşmasıyla başlayan toplantının açılış oturumunda, Ruhi Esengün’ü anma konuşmaları ve belgesel nitelikte kısa bir sinevizyon gösterimi de yapıldı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen akademik oturumlar, Prof. Dr. Seçkin Ergin’in İngiliz şiiri üzerinden bir metafor olarak denizin imgelem gücünü şekillendirmesini sorunlaştıran “Deniz Yolculuğu’nda Misyonlar” başlıklı açılış bildirisiyle başladı. Tekli ve ikili oturumlarla iki gün devam eden toplantıda, edebi eserlerin temel unsurlarından olan dil, zaman ve mekân kavramları birlikte ya da birbirlerinden bağımsız biçimde ele alındı. Faklı disiplinlerden akademisyenler “Gerçek zaman/imgesel zaman”, “Gerçek mekân/imgesel mekân” “Zaman ve/veya mekân kurguları”, “Anlatı teknikleri açısından dil, zaman, mekân”, “Felsefenin koyduğu sorunlar olarak dil, zaman ve mekân”, “Geleneksel/modern/postmodern teoriler bağlamında dil, zaman, mekân”, “Dil politikaları”, “Sömürgecilik ve sonrası tartışmaları bağlamında dil, zaman ve mekân”, “Kimlik ile dil, zaman, mekân etkileşimleri”, “Tarih, geçmiş, şimdi ve gelecek”, “Çeviri ile dil, zaman, mekân etkileşimleri” gibi bazı konu başlıkları altında çeşitli bildiriler sundular. Programda 5 Kasım 2009 Perşembe günü oturumları arkasından, Ruhi Esengün’ün Amerikan şiirinden yaptığı çevirilerin bir seçkisinin Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş ve Doç. Dr. Erdoğan Erbay tarafından okunduğu bir şiir dinletisi de yer aldı. M. Ruhi Esengün Anma Toplantısı 6 Kasım Cuma günü oturumları arkasından yapılan değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Bir cevap yazın

Doğrulama Kodu (Aşağıdaki işlemin doğruluğunu sağlayınız) *