Hannah Arendt’te Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımı ve Modern Çağda Toplumsal Alan

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer YILMAZ’ın Hannah Arendt’te Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımı ve Modern Çağda Toplumsal Alan adlı kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıktı.

Bu çalışmada, Hannah Arendt’in özel alan-kamusal alan ayrımı ve modern çağa özgü bir görüngü olarak kabul ettiği toplumsal alana ilişkin görüşleri, kuramsal boyutuyla ele alınmış, çözümleyici bir tutumla incelenmiştir. Arendt’in düşüncesinde özel alan, siyaset öncesi örgütlenme biçimine karşılık gelir; gizlilik, zorunluluk ve baskı ile karakterize edilir. Buna karşılık, kamusal alan, siyasi etkinliklerin gerçekleştirildiği bir görünümler alanı olarak belirir. Bu alanda yer almak özgür olabilmek, dolayısıyla yurttaşlık statüsüne yükselip insani değerlerden faydalanabilmek demektir. Bu yönüyle Arendt, kamusal alanı, insanın kendini gerçekleştirebileceği mükemmel bir alan olarak sunar.

Arendt, özel alan-kamusal alan ayrımının tarihsel olarak oluşumunu, mahiyetini ve yapısal dönüşümünü ortaya koymak için Antik Yunan düşüncesine başvurur ve bu dönemde gördüğü ilkeleri modern çağa uygulayarak, toplumsal alan olarak adlandırdığı yeni bir alandan söz eder. Onun düşüncesinde toplumsal alan, ne özel ne de kamusal nitelikte olan tuhaf, melez bir alandır. Bu alanın doğuşuyla birlikte, Antik Yunan’da kesin çizgilerle ayrılan özel ve kamusal alan arasındaki ayrım bulanıklaşmaya başlamış, özel alan sınırları içerisinde halledilmesi gereken ekonomik meseleler, siyasi bir mesele gibi görülerek kamusal alan sınırları içerisinde çözülmeye çalışılmıştır. Bu durum ise, hem özel alanı hem de kamusal alanı yıkmıştır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

1. HANNAH ARENDT’TE ÖZEL ALAN-KAMUSAL ALAN AYRIMI

1. 1. Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımının Ortaya Çıkışı

1. 2. Özel Alan

1. 2. 1. Kavramsal çözümleme

1. 2. 2. Genel özellikleri

1. 2. 3. Şiddet

1. 3. Kamusal Alan

1. 3. 1. Kavramsal çözümleme

1. 3. 2. Genel özellikleri

1. 3. 3. Özgürlük

1. 3. 4. İktidar

1. 3. 5. Yurttaşlık

1. 4. Özel Alan-Kamusal Alan Arasındaki İlişki

İKİNCİ BÖLÜM

2. MODERN ÇAĞDA TOPLUMSAL ALAN

2. 1. Modern Çağ

2. 2. Toplumsal Alan

2. 2. 1. Emek etkinliği ve Animal Laborans’ın konumu

2. 2. 2. İş etkinliği ve Homo Faber’in konumu

2. 2. 3. Eylem ve siyasal insanın konumu

2. 2. 4. Kitle toplumu

2. 2. 5. Mülkiyet ve mülksüzleş(tir)me

2. 2. 6. Yabancılaşma

2. 2. 7. Mahremiyetin doğuşu

SONUÇ

KAYNAKÇA