Gıda güvenliğinin önemi artıyor

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen “Gıda güvenliği ve tüketici beklentileri” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Mustafa Tayar, insanın temel ihtiyaçlarının beslenme, barınma ve giyinme olduğunu anımsatarak, bunların arasında gıda güvenliğinin özel bir yere sahip olduğunu ve tüm dünyada gıda güvenliğinin öneminin artmaya devam ettiğini ifade etti.
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Tayar, Kültür ve Gösteri Merkezi’ndeki konuşmasında, insanın mikroskopta ancak görülebilen bir tek hücre iken, bölünerek 75 trilyon hücreye ulaştığını hatırlattı ve “Yetişkin bir birey olana kadar geçirdiği süreçte insan gıda, sağlık, iş ve çevre faktörlerinin etkisi altındadır. Yaşam kalitesini bu faktörler ortaya çıkarır” dedi.
Mevcut dünya nüfusuna bu yüz yılın ortasında 3 milyar insanın daha ekleneceğini, şu anda her beş insandan birinin güvenilir temiz sudan mahrum bir şekilde yaşadığını, yine her üç insandan birinin yaşadığı ortamın sağlıklı koşullardan yoksun olduğunu, bu duruma çözüm olarak ortaya konulan yüksek verimli tohumlukların kullanılmasının, sürekli aynı tür ve çeşidin yıllar boyunca yetiştirilmesinin, yoğun kimyasal girdi kullanımının, pestisitlerin. gübrelerin, hormonların, sulama sistemlerinin ve fosil yakıtların hızla tüketilmesinin göreceli bir refah ortaya koysada gerçekte sağlıklı gıda ve sağlıklı çevrenin büyüyen bir sorun olduğunu anlattı.
“Yeşil Devrim” olarak ileri sürülen bu sistemin 1980’li yıllardan itibaren yaygın şekilde uygulanmaya başladığını ve otuz yılda çevreye olan olumsuz etkilerinin ortaya çıktığını, biyolojik çeşitliliğin hızla yok olmaya doğru gittiğini, toprakların çoraklaştığını, yüzey ve yer altı su kaynaklarının kıtlaştığını ifade eden Tayar, tüketilen hemen her şeyde artık kimyasal kalıntıların bulunduğunu ve bunun insan sağlığı için ciddi bir sorun olarak büyümeye devam ettiğini anımsattı.
Türkiye’nin 783,562 km2 toplam yüzölçümü ile dünyanın 34. büyük ülkesi olduğunu, arazisinin yüzde35’inin tarımsal alan, yüzde 27’sinin orman, yüzde 18’nin mera ve otlak olduğunu ifade eden Tayar, konuşmasını şöyle tamamladı:
“30 milyonu genç ve dinamik nüfus olmak üzere 70 milyonluk toplam nüfusuyla Türkiye sahip olduğu imkânları iyi kullanması durumunda 200 milyon nüfusa sahip Türk coğrafyasına ve 1,5 milyar İslam Coğrafyasına temiz gıda sağlayabilecek ve bu konuda öncülük edecek potansiyele ve bilimsel bilgiye sahiptir.”
Konferansı Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu da dinledi. Konuşmadan sonra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Atasever, Prof. Tayar`a teşekkür etti.